Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nhà mới của các bộ ngành: To đẹp, hoành tráng và "ngốn" khoảng 17 nghìn tỷ