Nhà máy thép 1.700 tỉ đồng sau 9 năm bỏ dở đấu giá chỉ 108 tỉ

Nhà máy thép hoang tàn
Nhà máy thép hoang tàn
Nhà máy thép hoang tàn
Lên top