Nhà máy sản xuất thực phẩm của Amway tại Việt Nam đạt chuẩn HS-GMP

Nhà máy Amway Việt Nam tại Bình Dương. Ảnh: Amway
Nhà máy Amway Việt Nam tại Bình Dương. Ảnh: Amway
Nhà máy Amway Việt Nam tại Bình Dương. Ảnh: Amway
Lên top