Nhà máy nhiệt điện khí LNG lớn nhất Việt Nam đã khởi động đến đâu?

Sơ kết 6 tháng triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ.
Sơ kết 6 tháng triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ.
Sơ kết 6 tháng triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án nhà máy nhiệt điện khí LNG Bạc Liêu. Ảnh Nhật Hồ.
Lên top