Nhà máy điện khí LNG gần 2 tỉ USD ở Quảng Ninh có gì đặc biệt?

Phối cảnh dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh
Phối cảnh dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh
Phối cảnh dự án Nhà máy điện khí LNG Quảng Ninh
Lên top