Nhà máy Điện gió Bạc Liêu đạt mốc 1 tỉ kW điện

Nhà máy điện gió Bạc Liêu đạt sản lượng 1 tỉ KW (ảnh Nhật Hồ)
Nhà máy điện gió Bạc Liêu đạt sản lượng 1 tỉ KW (ảnh Nhật Hồ)
Nhà máy điện gió Bạc Liêu đạt sản lượng 1 tỉ KW (ảnh Nhật Hồ)
Lên top