Nhà mạng tung "hư chiêu" ngay ngày đầu cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số

Mới ngày đầu cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số, VinaPhone đã tung "hư chiêu" thu hút khách hàng.
Mới ngày đầu cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số, VinaPhone đã tung "hư chiêu" thu hút khách hàng.
Mới ngày đầu cung cấp dịch vụ chuyển mạng giữ số, VinaPhone đã tung "hư chiêu" thu hút khách hàng.