Nhà mạng công khai tiếp tay quảng cáo lô đề!

Quảng cáo về dịch vụ xổ số may mắn 9266.
Quảng cáo về dịch vụ xổ số may mắn 9266.