Nhà hát Thủ Thiêm, cao tốc 34.000 tỉ và căn bệnh đầu tư công

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi  vừa đi vào khai thác đã có hư hỏng. Ảnh: TNMT
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đi vào khai thác đã có hư hỏng. Ảnh: TNMT
Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi vừa đi vào khai thác đã có hư hỏng. Ảnh: TNMT
Lên top