Nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi lướt sóng cổ phiếu

Nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi lướt sóng cổ phiếu trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Quang Duy
Nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi lướt sóng cổ phiếu trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Quang Duy
Nhà đầu tư sẽ gặp nhiều rủi ro khi lướt sóng cổ phiếu trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến phức tạp. Ảnh: Quang Duy
Lên top