Nhà đầu tư nước ngoài: Việt Nam là “thỏi nam châm” mới

Việt Nam ngày càng hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài.
Ảnh minh họa: Quang  Hiếu.
Việt Nam ngày càng hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh minh họa: Quang Hiếu.
Việt Nam ngày càng hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Ảnh minh họa: Quang Hiếu.
Lên top