Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng trái phiếu Chính phủ

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trái phiếu Chính phủ. Ảnh: MOF
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trái phiếu Chính phủ. Ảnh: MOF
Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng trái phiếu Chính phủ. Ảnh: MOF
Lên top