Nhà đầu tư nước ngoài rót 1 tỉ USD vào bất động sản Việt Nam