Nhà đầu tư ngoại "thèm thuồng" các ngân hàng yếu kém

Oceanbank là ngân hàng thuộc đối tượng buộc phải cơ cấu lại. Ảnh: P.V
Oceanbank là ngân hàng thuộc đối tượng buộc phải cơ cấu lại. Ảnh: P.V
Oceanbank là ngân hàng thuộc đối tượng buộc phải cơ cấu lại. Ảnh: P.V
Lên top