Nhà đầu tư ngoại quan ngại vì chính sách pháp lý liên tục thay đổi

Hội thảo Thách thức của việc thay đổi chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh LH
Hội thảo Thách thức của việc thay đổi chính sách đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Ảnh LH