Nhà đầu tư ngoại mạnh tay rót hơn 9 tỷ vào lĩnh vực chế biến chế tạo

Lên top