Nhà đầu tư không được tự ý miễn phí qua trạm BOT

Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ thường bị ùn tắc vào những ngày lễ. Ảnh: MH
Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ thường bị ùn tắc vào những ngày lễ. Ảnh: MH
Trạm thu phí Pháp Vân - Cầu Giẽ thường bị ùn tắc vào những ngày lễ. Ảnh: MH
Lên top