Nhà đầu tư chứng khoán nên hạn chế sử dụng margin trước kỳ nghỉ Tết

Nhà đầu tư nên hạn chế dùng margin trước kỳ nghỉ tết.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhà đầu tư nên hạn chế dùng margin trước kỳ nghỉ tết. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Nhà đầu tư nên hạn chế dùng margin trước kỳ nghỉ tết. Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Lên top