Nhà đầu tư "chê" phiên đấu giá cổ phiếu BVB của Saigonbank

Nhà đầu tư không quan tâm đến phiên đấu giá bán cổ phiếu BVB của Saigonbank. Ảnh: Quang  Duy
Nhà đầu tư không quan tâm đến phiên đấu giá bán cổ phiếu BVB của Saigonbank. Ảnh: Quang Duy
Nhà đầu tư không quan tâm đến phiên đấu giá bán cổ phiếu BVB của Saigonbank. Ảnh: Quang Duy
Lên top