Nhà đầu tư cẩn trọng để không bị nhấn chìm bởi sóng cổ phiếu đầu cơ

Nhà đầu tư nên thận trọng trước sự tăng quá nóng của những cổ phiếu nhỏ.
Ảnh minh họa: LĐO.
Nhà đầu tư nên thận trọng trước sự tăng quá nóng của những cổ phiếu nhỏ. Ảnh minh họa: LĐO.
Nhà đầu tư nên thận trọng trước sự tăng quá nóng của những cổ phiếu nhỏ. Ảnh minh họa: LĐO.
Lên top