Nhà đầu tư căn hộ hạng sang trong thế khó chi nhiều – thu ít

Lượng giao dịch giảm nhưng giá căn hộ tại TP.HCM không ngừng tăng (ảnh: PK).
Lượng giao dịch giảm nhưng giá căn hộ tại TP.HCM không ngừng tăng (ảnh: PK).
Lượng giao dịch giảm nhưng giá căn hộ tại TP.HCM không ngừng tăng (ảnh: PK).
Lên top