Nhà đầu tư cá nhân mạnh tay gom hàng

Nhà đầu tư cá nhân vẫn đóng vai trò trong giúp thị trường giữ điểm trong bối cảnh khối ngoại bán ròng liên tục. Ảnh: Bảo Chương
Nhà đầu tư cá nhân vẫn đóng vai trò trong giúp thị trường giữ điểm trong bối cảnh khối ngoại bán ròng liên tục. Ảnh: Bảo Chương
Nhà đầu tư cá nhân vẫn đóng vai trò trong giúp thị trường giữ điểm trong bối cảnh khối ngoại bán ròng liên tục. Ảnh: Bảo Chương
Lên top