Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam

Đoàn Chủ tịch Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ IV.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ IV.
Đoàn Chủ tịch Đại hội Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhiệm kỳ IV.
Lên top