Ngụy trang bằng quà biếu, 60.000 viên thuốc điều trị COVID-19 bị thu giữ

Hải quan bắt giữ hơn 60.000 viên thuốc điều trị COVID-19 ngụy trang hàng quà biếu, tặng.
Hải quan bắt giữ hơn 60.000 viên thuốc điều trị COVID-19 ngụy trang hàng quà biếu, tặng.
Hải quan bắt giữ hơn 60.000 viên thuốc điều trị COVID-19 ngụy trang hàng quà biếu, tặng.
Lên top