Nguy hại thế nào khi hàng ngàn thông tin định danh cá nhân bị phát tán?

Đây không phải là lần đầu tiên diễn đàn R*** Forum tung lên rao bán, đổi chác các thông tin cá nhân về người dùng tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình vụ rao bán thông tin hàng ngàn CMND của người Việt.
Đây không phải là lần đầu tiên diễn đàn R*** Forum tung lên rao bán, đổi chác các thông tin cá nhân về người dùng tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình vụ rao bán thông tin hàng ngàn CMND của người Việt.
Đây không phải là lần đầu tiên diễn đàn R*** Forum tung lên rao bán, đổi chác các thông tin cá nhân về người dùng tại Việt Nam. Ảnh chụp màn hình vụ rao bán thông tin hàng ngàn CMND của người Việt.
Lên top