Nguy cơ xuất khẩu gạo sụt giảm do thiếu đầu ra

Thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Kỳ Quan - Trần Lưu
Thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Kỳ Quan - Trần Lưu
Thu hoạch lúa hè thu. Ảnh: Kỳ Quan - Trần Lưu
Lên top