Nguy cơ "vỡ trận" cá tầm Việt: Phó Thủ tướng chỉ đạo làm rõ!

Một người nuôi cá tầm tại Sơn La còn cố gắng bám trụ với hồ nuôi. Ảnh: Cá tầm Việt.
Một người nuôi cá tầm tại Sơn La còn cố gắng bám trụ với hồ nuôi. Ảnh: Cá tầm Việt.
Một người nuôi cá tầm tại Sơn La còn cố gắng bám trụ với hồ nuôi. Ảnh: Cá tầm Việt.
Lên top