Nguy cơ "vỡ trận" cá tầm Việt: 3 Bộ cùng vào cuộc xử lý

Cá tầm Trung Quốc ngoài danh mục nhập khẩu được bán công khai tại chợ đầu mối Yên Sở, Hà Nội. Ảnh: Long Nguyễn.
Cá tầm Trung Quốc ngoài danh mục nhập khẩu được bán công khai tại chợ đầu mối Yên Sở, Hà Nội. Ảnh: Long Nguyễn.
Cá tầm Trung Quốc ngoài danh mục nhập khẩu được bán công khai tại chợ đầu mối Yên Sở, Hà Nội. Ảnh: Long Nguyễn.
Lên top