Nguy cơ thiếu nước năm 2020:Quảng Nam khuyến nghị thủy điện ngưng hoạt động

Nguy cơ thiếu nước tưới cho ngành nông nghiệp Quảng Nam trong năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Nguy cơ thiếu nước tưới cho ngành nông nghiệp Quảng Nam trong năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Nguy cơ thiếu nước tưới cho ngành nông nghiệp Quảng Nam trong năm 2020. Ảnh: Thanh Chung
Lên top