Nguy cơ thiếu nông sản nếu nông dân tiếp tục hạn chế chăn nuôi, sản xuất

Giá nông sản "rẻ như cho" khiến nhiều nông dân không muốn tái đầu tư cho vụ mới. Ảnh minh họa: Vũ Long
Giá nông sản "rẻ như cho" khiến nhiều nông dân không muốn tái đầu tư cho vụ mới. Ảnh minh họa: Vũ Long
Giá nông sản "rẻ như cho" khiến nhiều nông dân không muốn tái đầu tư cho vụ mới. Ảnh minh họa: Vũ Long
Lên top