Nguy cơ thiếu kho bảo quản nông sản trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19

Để có hệ thống bảo quản nông sản (lúa, gạo) như thế này, doanh nghiệp phải đầu tư khoảng 3 triệu USD. Ảnh: T.An
Để có hệ thống bảo quản nông sản (lúa, gạo) như thế này, doanh nghiệp phải đầu tư khoảng 3 triệu USD. Ảnh: T.An
Để có hệ thống bảo quản nông sản (lúa, gạo) như thế này, doanh nghiệp phải đầu tư khoảng 3 triệu USD. Ảnh: T.An
Lên top