Nguy cơ thiếu điện ở miền Bắc dù... thừa nguồn

Lên top