Nguy cơ thiếu 30% thịt lợn vào cuối năm

Giá lợn hơi có thể tăng lên mức 60.000 đồng/kg đẩy giá thịt lợn “phi mã” vào cuối năm nay. Ảnh: Kh.V
Giá lợn hơi có thể tăng lên mức 60.000 đồng/kg đẩy giá thịt lợn “phi mã” vào cuối năm nay. Ảnh: Kh.V
Giá lợn hơi có thể tăng lên mức 60.000 đồng/kg đẩy giá thịt lợn “phi mã” vào cuối năm nay. Ảnh: Kh.V
Lên top