Nguy cơ tê liệt sản xuất vì doanh nghiệp không có giấy đi đường

Nguy cơ đứt gãy sản xuất do các doanh nghiệp không được cấp giấy đi đường. Ảnh: Vũ Long
Nguy cơ đứt gãy sản xuất do các doanh nghiệp không được cấp giấy đi đường. Ảnh: Vũ Long
Nguy cơ đứt gãy sản xuất do các doanh nghiệp không được cấp giấy đi đường. Ảnh: Vũ Long
Lên top