QUY ĐỊNH CHO PHÉP XÓA BỎ TIỀN THUẾ NỢ, TIỀN CHẬM NỘP:

Nguy cơ mất trắng hơn 38.000 tỉ đồng

Kê khai nộp thuế, hoàn thuế tại Chi cục Thuế quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Kê khai nộp thuế, hoàn thuế tại Chi cục Thuế quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Kê khai nộp thuế, hoàn thuế tại Chi cục Thuế quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top