Nguy cơ hồ thuỷ điện thiếu nước nghiêm trọng, các Bộ chỉ đạo khẩn

Lên top