Nguy cơ giá hồ tiêu giảm sâu, mất giá

Kiểm tra tình hình trồng hồ tiêu tại Đắk Nông. Ảnh: XL
Kiểm tra tình hình trồng hồ tiêu tại Đắk Nông. Ảnh: XL
Kiểm tra tình hình trồng hồ tiêu tại Đắk Nông. Ảnh: XL
Lên top