Nguy cơ “cây tỉ đô” giá trị 6 tỉ USD bị nông dân chặt bỏ

Giá càphê giảm mạnh khiến người trồng bị giảm thu nhập từ càphê. Ảnh: Kh.V
Giá càphê giảm mạnh khiến người trồng bị giảm thu nhập từ càphê. Ảnh: Kh.V
Giá càphê giảm mạnh khiến người trồng bị giảm thu nhập từ càphê. Ảnh: Kh.V
Lên top