Nguy cơ cao dịch bệnh trên thủy sản, Bộ NNPTNT xây dựng kế hoạch phòng chống

Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 cảnh báo nguy cơ dịch bệnh trong thời gian tới là rất cao. Ảnh: Thanh Lan
Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 cảnh báo nguy cơ dịch bệnh trong thời gian tới là rất cao. Ảnh: Thanh Lan
Hội nghị phòng, chống dịch bệnh thủy sản năm 2021 cảnh báo nguy cơ dịch bệnh trong thời gian tới là rất cao. Ảnh: Thanh Lan
Lên top