Nguy cơ bị xóa sổ, ngành mía đường phải "tự lớn" để đủ sức cạnh tranh

Chủ tịch Hiệp hội mía đường báo cáo Bộ trưởng về tái cơ cấu ngành. Ảnh: Kh.L
Chủ tịch Hiệp hội mía đường báo cáo Bộ trưởng về tái cơ cấu ngành. Ảnh: Kh.L
Chủ tịch Hiệp hội mía đường báo cáo Bộ trưởng về tái cơ cấu ngành. Ảnh: Kh.L
Lên top