Nguồn nhân lực công nghệ mới: Cơ hội để Việt Nam bứt phá

Camera an ninh AI View do đội ngũ kĩ sư của Bkav nghiên cứu và phát triển thành công được xuất khẩu sang Mỹ lắp ráp tại trụ sở tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới Qualcomm. Ảnh: Thu Hằng.
Camera an ninh AI View do đội ngũ kĩ sư của Bkav nghiên cứu và phát triển thành công được xuất khẩu sang Mỹ lắp ráp tại trụ sở tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới Qualcomm. Ảnh: Thu Hằng.
Camera an ninh AI View do đội ngũ kĩ sư của Bkav nghiên cứu và phát triển thành công được xuất khẩu sang Mỹ lắp ráp tại trụ sở tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới Qualcomm. Ảnh: Thu Hằng.
Lên top