Nguồn cung trứng gia cầm trong dịch bệnh COVID-19 còn rất lớn

Bộ NNPTNT khẳng định, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhưng nguồn cung trứng gia cầm tại các trang trại, nhà máy còn rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Bộ NNPTNT khẳng định, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhưng nguồn cung trứng gia cầm tại các trang trại, nhà máy còn rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Bộ NNPTNT khẳng định, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp, nhưng nguồn cung trứng gia cầm tại các trang trại, nhà máy còn rất lớn. Ảnh: Vũ Long
Lên top