Nguồn cung dồi dào, xuất khẩu gạo tăng mạnh về giá trị

Giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng vì đã hướng đến xuất khẩu gạo phẩm cấp cao. Ảnh: TTXVN
Giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng vì đã hướng đến xuất khẩu gạo phẩm cấp cao. Ảnh: TTXVN
Giá trị kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng vì đã hướng đến xuất khẩu gạo phẩm cấp cao. Ảnh: TTXVN
Lên top