Người xa xứ trở về đóng góp cho quê hương

Trần Tuấn Anh - Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Trần Tuấn Anh - Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Trần Tuấn Anh - Giám đốc điều hành Shopee Việt Nam. Ảnh: NHÂN VẬT CUNG CẤP
Lên top