Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người Việt chi tiêu hơn 330 nghìn tỉ đồng trong tháng tết