Người Việt chi gần 350 triệu USD mua rau quả Thái Lan, Trung Quốc