Người Trung Quốc đứng sau tất cả điểm bán hàng “chỉ phục vụ khách Trung Quốc” tại Quảng Ninh

Một điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc bị buộc dừng hoạt động. Ảnh: P.V
Một điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc bị buộc dừng hoạt động. Ảnh: P.V
Một điểm bán hàng phục vụ khách Trung Quốc bị buộc dừng hoạt động. Ảnh: P.V
Lên top