GIÁ TIÊU TẠI TÂY NGUYÊN GIẢM MẠNH:

Người trồng tiêu đứng ngồi không yên