Người trồng đặc sản cam bù Hà Tĩnh "ăn Tết" sớm

Cam bù - đặc sản trứ danh của người dân Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuyên
Cam bù - đặc sản trứ danh của người dân Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuyên
Cam bù - đặc sản trứ danh của người dân Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Tuyên
Lên top