Người tiêu dùng phải chịu 8.400 đồng thuế, phí mỗi lít xăng